ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1266
Drugi poziom 1248
Trzeci poziom 1273
Czwarty poziom 1239

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 94664
Informacje o instytucji 9857
Kierownictwo 12490
Struktura organizacyjna 4429
Wydział Kontroli 4152
Oddział w Rzepinie 4456
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 4015
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 3797
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 3835
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 7496
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3558
Radca prawny 2694
Statut 3422
Podstawy prawne 11985
Regulamin organizacyjny 7287
Budżet i majątek 5645
Sprawozdania finansowe 1494
Kontrola zarządcza 11765
Rejestry, archiwa 3746
Efektywność energetyczna 2948
Komunikacja z urzędem 2824
Dostęp do informacji publicznej 8212
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3674
Informacja dla osób niesłyszących 6706
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 2980
Działalność inspektoratu 2341
Akty prawne 125584
Wyniki kontroli 840
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 23199
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 10570
Artykuły zafałszowane 3598
Schemat procedur kontroli 2583
Biuletyn Wiedza i Jakość 3143
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1444
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 4014
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 2858
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 2863
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 4906
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 5329
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 4147
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 2844
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 3921
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 3406
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 2689
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 3005
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 3257
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 4146
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 2787
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 3048
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 3013
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 3101
Druki i formularze 2892
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 13926
Świeże owoce i warzywa 20748
Jaja spożywcze 4371
Wyroby winiarskie 18774
Działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 5628
Produkty regionalne i tradycyjne 4968
Inne 840
Rzeczoznawcy 11377
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 8290
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 8152
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 4132
Rolnictwo ekologiczne 5216
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 3505
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 6306
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 4614
Rolniczy handel detaliczny 4444
Informacje dla rolników 3172
e-PUAP 7548
System zarządzania jakością 1541
ISO 9001:2015 4121
Polityka jakości IJHARS 3691
Działania antykorupcyjne 2225
Ankieta satysfakcji klienta 2846
Patronaty 3726
Przetargi 15251
Zamówienia publiczne 27737
Aktualne 27719
W toku 4278
Wyniki 3622
Archiwalne 3532
Wyniki innych postępowań 3489
Praca 3526
Ogłoszenia o pracy 53087
Praktyki studenckie 4006
Archiwalny BIP 0
Ochrona Danych Osobowych 788
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2012
Klauzula informacyjna 2414
Skargi, wnioski 11929
Deklaracja dostępności 997

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 317311
Redakcja biuletynu 2179
Kontakt z redakcją 13923
Instrukcja korzystania z BIP 4265
Słownik skrótów 4173
Ważne linki 16023
Mapa serwisu 2739
Statystyki 2682
Kanały RSS 2035
Kontakt 11500
« powrót do poprzedniej strony